Slamsugning:

  • Sugning/spuling af alle kloaker/brønde
  • Industrispuling
  • Sandfyldning af olietanke
  • Tømning af udskillere